22 червня 2017 року у Верховній Раді України були зареєстровані чотири проекти законів пенсійної реформи. До цього було обговорення лише «презентації» урядом пенсійної реформи, а самих документів ніхто не бачив. За інформацією відкритих джерел вони знаходились на погодженні в МВФ.
Базовий проект закону № 6614 досить об’ємний, потребує додаткового вивчення, глибокого аналізу, що буде зроблено пізніше.
Сьогодні пропонуються короткі анотації на зазначені законопроекти.

Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих Актів України щодо підвищення пенсій» №6614.
Проектом закону пропонується:
— відновити диференціацію розмірів пенсій залежно від отриманого заробітку та страхового стажу шляхом проведення перерахунків пенсій з 01.10.2017 з використанням єдиного показника заробітної плати, який використовується для призначення пенсій в 2017 році на рівні 3 764 гривні 74 копійки та показника вартості одного року страхового стажу на рівні 1 відсотка;
— переглянути умови перерахунку (індексації) пенсій, що призначені згідно Закону № 1058, та здійснювати щорічний перерахунок пенсій шляхом збільшення показника середньої заробітної плати, з якого обчислена пенсія на 50 % росту зарплати в попередньому році та на 50 % індексу споживчих цін;
— змінити механізм відшкодування пільгових пенсій на сплату роботодавцями підвищеної ставки єдиного внеску за працівників, зайнятих на особливо шкідливих та особливо важких роботах за списками № 1 та № 2 на рівні 15 % та 7 % відповідно;
— впровадити єдині підходи для обчислення пенсій відповідно до норм Закону № 1058 держслужбовцям, науковцям, посадовим особам місцевого самоврядування, прокурорам, працівникам Національного антикорупційного бюро та Національного агентства з питань запобігання корупції;
— звільнити солідарну систему від невластивих для неї видатків, зокрема, від відшкодування доплати до прожиткового мінімуму, від виплати цільової грошової допомоги на прожиття інвалідам війни та учасникам бойових дій, від відшкодування єдиного внеску за працюючих інвалідів на підприємствах УТОС, УТОГ, від видатків на фінансування пільгових пенсій.
Для зменшення демографічного навантаження на солідарну систему пропонується зберегти право виходу на пенсію:
— в 60 років для осіб, які матимуть 25 років страхового стажу в 2018 році, який щороку збільшуватиметься на 12 місяців до досягнення 35 років в 2028 році;
— в 63 роки для осіб, які матимуть від 15 до 25 років страхового стажу в 2018 році, який щороку збільшуватиметься на 12 місяців до досягнення 35 років в 2028 році;в 65 років для осіб, які матимуть 15 років страхового стажу, проте не матимуть 16 років (вимога для виходу в 63 року) в 2019 році та, відповідно в 2028 році матимуть 15 років, проте не матимуть 25 років (вимога для виходу в 63 роки).
Особам, які не матимуть 15 років страхового стажу призначатиметься державна соціальна допомога після досягнення 65 років.
Для пом’якшення негативного впливу підвищення вимог до страхового стажу на перехідний період введено тимчасову державну соціальну допомогу непрацюючим особам, які не мають необхідного страхового стажу.
Крім того з метою удосконалення пенсійного законодавства пропонується:
— переглянути розмір та умови призначення мінімальної пенсії за віком: за наявності страхового стажу 30/35 років для жінок та чоловіків – на рівні прожиткового мінімуму;
— у разі відсутності повного страхового стажу – розрахована пенсія. Доплата до прожиткового мінімуму здійснюється з урахуванням сукупного доходу;
— за наявності страхового стажу 30/35 років для жінок та чоловіків після досягнення ними 65 років – на рівні 40 відсотків від мінімальної заробітної плати, але не менше ніж розмір прожиткового мінімуму;
— змінити джерело фінансування виплати компенсації роботодавцям за створення робочого місця. Виплату здійснювати не з бюджету Пенсійного фонду України, а з бюджету Державної служби зайнятості;
— уточнити умови призначення пенсії за особливі заслуги перед Україною органами Пенсійного фонду України; відновити розмір пенсії за дзеркальним принципом жінкам, яким призначено достроково пенсію в 55 років;
— зараховувати за довідками страховий стаж військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби) за періоди з 1 липня 2000 року, за які відсутні відомості в Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування;
— визначити умови призначення пенсій по інвалідності, що настала внаслідок трудового каліцтва;
— удосконалити умови щорічного перерахунку (індексації) страхових виплат та визначити максимальний розмір щомісячної страхової виплати від нещасного випадку на виробництві на рівні 10 розмірів прожиткового мінімуму, установленого для працездатних осіб.
Проект Закону України «Про внесення змін до статті 588 Митного кодексу України з питань пенсійного забезпечення» №6615.
Статтю 588 Митного кодексу України пропонується викласти в такій редакції: «Стаття 588. Пенсійне забезпечення посадових осіб та працівників органів доходів і зборів».
1. Пенсійне забезпечення посадових осіб та працівників органів доходів і зборів здійснюється відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
2. Цей Закон набирає чинності одночасно із Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій.»
(Діюча редакція: Стаття 588.Пенсійне забезпечення посадових осіб органів доходів і зборів
1. Пенсійне забезпечення посадових осіб органів доходів і зборів здійснюється впорядку та на умовах, передбачених Законом України “Про державну службу”. При цьому період роботи (служби) зазначених осіб (у тому числі тих, яким присвоєні спеціальні звання) в органах доходів і зборів зараховується до стажу державної служби та до стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад державних службовців, що дає право на призначення пенсії відповідно до Закону України “Про державну службу”, незалежно від місця роботи на час досягнення віку, передбаченого зазначеним Законом.
Пенсійне забезпечення працівників органів доходів і зборів, які не є посадовими особами, здійснюється на підставах та у порядку, встановлених законом.
Посадовим особам органів доходів і зборів у період роботи в таких органах пенсії, призначені відповідно до законодавства, не виплачуються.)
Проект Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу України з питань пенсійного забезпечення” №66 16.
До Податкового кодексу України вносяться такі зміни:
1) в абзаці першому підпункту 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 слова “(включаючи суму їх індексації, нараховану відповідно до закону)” замінити словами “(з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною)”;
«Стаття 164. База оподаткування…
164.2.19. суми пенсій (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) або щомісячного довічного грошового утримання, отримуваних платником податку з Пенсійного фонду
України чи бюджету згідно із законом, якщо їх розмір перевищує десять розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (у розрахунку на місяць), встановленого на 1 січня звітного податкового року, — у частині такого перевищення, а також пенсій з іноземних джерел, якщо згідно з міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, такі пенсії підлягають оподаткуванню чи не оподатковуються в країні їх виплати.»
2) статтю 344 викласти в такій редакції:
“Стаття 344. Пенсійне забезпечення посадових осіб та працівників контролюючих органів
344.1. Пенсійне забезпечення посадових осіб та працівників контролюючих органів здійснюється відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.”.
2. Цей Закон набирає чинності одночасно із Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій”.
(Діюча редакція:
Стаття 344. Пенсійне забезпечення посадових осіб контролюючих органів
344.1. Пенсійне забезпечення посадових осіб контролюючих органів, крім діючих у них підрозділів податкової міліції, здійснюється в порядку та на умовах, передбачених Законом України „Про державну службу”.
При цьому період роботи зазначених осіб (у тому числі тих, яким присвоєні спеціальні звання) у контролюючих органах зараховується до стажу державної служби та стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад державних службовців, що дає право на призначення пенсії відповідно до Закону України „Про державну службу” незалежно від місця роботи на час досягнення віку, передбаченого зазначеним Законом.
Посадовим особам контролюючих органів у період роботи в цих органах пенсії, призначені відповідно до законодавства, не виплачуються.)
Проект Закону України „Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо підвищення пенсій” №6617.
Пропонується внести зміни до двох статей, а саме:
Стаття 87. Видатки, що здійснюються з Державного бюджету України
1. До видатків, що здійснюються з Державного бюджету України, належать видатки на:
… 9) соціальний захист та соціальне забезпечення:
а) виплату пенсій військовослужбовцям рядового, сержантського та старшинського складу строкової служби та членам їхніх сімей, пенсій військовослужбовцям та особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, іншим особам, визначеним законом; сплату до Пенсійного фонду України страхових внесків за окремі категорії осіб, передбачені законом; виплату доплат, надбавок, підвищень до пенсій, додаткових пенсій, пенсій за особливі заслуги перед Україною, встановлених законом, державної соціальної допомоги на догляд особам, зазначеним у пунктах 1-3 частини першої статті 7 Закону України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію та інвалідам”, а також на покриття різниці між розміром пенсії, обчисленим відповідно до абзаців першого та третього частини першої, частини третьої статті 28 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, та розміром пенсії, обчисленим відповідно до статті 27 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”;

ж) компенсацію дефіциту коштів Пенсійного фонду України для фінансування виплати пенсій у солідарній системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування (перевищення видатків над доходами, у тому числі з урахуванням резерву коштів Пенсійного фонду України);
Стаття 89. Видатки, що здійснюються з бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад…
4) соціальний захист та соціальне забезпечення:

б) державні програми соціального захисту: допомога сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасова державна допомога дітям, допомога по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу, державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, в тому числі допомога на догляд (крім державної соціальної допомоги на догляд особам, зазначеним у пунктах 1 — 3 частини першої статті 7
Закону України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію та інвалідам”), щомісячна компенсаційна виплата непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку, тимчасова державна соціальна допомога непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

семь + 6 =